ISSN: 1819-3293; 2415-3915

Индекс

Індексування

Індексується в науково-метричної бази даних Index Copernicus

Видання індексується Google Scholar