ISSN: 1819-3293; 2415-3915

Процедура рецензування статей

Рецензування

Процедура рецензування

Кожен рукопис, який представляється для опублікування, підлягає рецензуванню. На розсуд автора при поданні рукопису може бути представлена зовнішня рецензія, що не виключає додаткового рецензування редакцією. При цьому рецензентом рукопису не може бути науковий керівник, консультант автора і співробітник структурного підрозділу, в якому працював або працює автор.

Рецензування рукопису редакцією здійснює головний редактор збірника або член редакційної колегії збірника або зовнішній рецензент, який залучається редактором збірника.