ISSN: 1819-3293; 2415-3915

Ліцензійний договір

ПОЛІТИКА (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ) НАУКОВИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Цілі наукового видання:

висвітлення актуальних проблем у відповідній галузі знань;

поширення інформації про передові дослідження в цих галузях;

формування тематичних наукових майданчиків для обміну науковими думками, пропозиціями та досвідом;

обмін результатами досліджень між вченими з різних країн;

передача знань і досвіду, накопиченого світовим співтовариством і науковими школами університету;

вироблення нових знань;

ознайомлення читачів з передовим світовим досвідом впровадження наукових розробок;

поширення результатів наукових досліджень з метою впровадження інноваційних технологій у процеси підготовки професійних і наукових кадрів.

Завдання наукового видання:

надання сторінок для публікації результатів фундаментальних і прикладних досліджень у відповідній галузі знань;

інформування фахівців і громадськості про актуальні напрями досліджень;

розширення можливості поширення і індексування опублікованих наукових робіт в різних зарубіжних базах цитування;

надання вченим можливості публікувати результати своїх досліджень;

привернення уваги до найбільш актуальних і перспективних напрямків наукових досліджень за тематикою видання;

взаємообмін думками між дослідниками з різних регіонів і держав;

апробація передових концепцій і практик ефективного управління наукової, інноваційної та освітньою діяльністю;

підвищення затребуваності видання шляхом підтримки високої якості наукових публікацій, що відповідають міжнародним стандартам;

розвиток професійних зв'язків і наукової кооперативної взаємодії між вченими з метою вироблення конструктивних рішень, спрямованих на розвиток науки, освіти та інновацій;

узагальнення теоретичних і практичних досягнень в галузі управління науковими дослідженнями, вироблення нових підходів до організації науково-дослідницької діяльності;

інформаційна підтримка наукових досліджень при використанні сучасних інструментів дослідницьких стратегій;

підвищення індексу цитування;

підвищення доступності та відкритості видання в Україні та за кордоном;

підвищення рівня наукових досліджень за рахунок оперативної публікації найбільш вагомих результатів;

розширення взаємодії українських і зарубіжних вчених, що працюють в зазначених напрямках;

інформування фахівців про новітні методи і методики дослідження;

апробація досліджень аспірантів і здобувачів наукових ступенів;

пропаганда основних досягнень як вітчизняної, так і зарубіжної науки;

актуалізація інформації про стан сучасної науки, поширення інноваційних і передових методів і методик дослідження;

надання майданчика для дискусій, обміну думками з актуальних питань наукових досліджень, які здійснюються в країні і світі;

обмін досвідом, розвиток професійних зв'язків і наукової кооперативної взаємодії.