ISSN: 1819-3293; 2415-3915

Правила оформлення та подання рукописів

для збірника "Автоматизація суднових технічних засобів"

1. Рукопис подається в електронному вигляді українською або російською мовою та/або англійською мовою: текст у форматі *.doc, розміром не більше 2 Мб, набраний на аркушах формату А5 кегелем 10, гарнітура Times New Roman. Використання списків в редакторі Word не допускається. До рукопису додаються дублікати рисунків у вигляді окремих файлів в будь-якому графічному бітовому форматі. Електронна версія рукопису супроводжується роздруківкою, яка повинна бути підписана всіма авторами.

2. Обсяг статті (з ілюстраціями, підрисунковими підписами і рефератом) не має перевищувати 0,5 авторського аркуша.

3. На першій сторінці рукопису мають бути через підрядник вказані: індекс УДК; ПІБ авторів; найменування установи, в якому виконувалася робота; назва статті, адреси електронної пошти авторів. В кінці рукопису наводиться реферат на трьох мовах - російською, українською та англійською, - що включає ПІБ авторів, назву статті, короткий зміст і ключові слова.

Якщо рукопис не є повністю англомовною, він супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо рукопис не є повністю україномовним, він супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова.

4. Таблиці друкуються в тексті і повинні бути забезпечені пояснюючими заголовками. Посилання на таблиці рекомендуються в скороченому вигляді (табл.).

5. У формулах, літерних позначеннях і індексах латинський шрифт повинен мати нахил (за винятком тригонометричних функцій), а грецький шрифт і кирилиця мають бути набрані прямим шрифтом. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті. Одиниці фізичних величин повинні відповідати ДСТУ 3651.1-97, ДСТУ 3651.2-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин" і мати загальноприйняті позначення.

6. Бібліографічний опис творів друку повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис.

7. Текст статей повинен відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.03, № 7-05/1, "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України".