ISSN: 1819-3293; 2415-3915

Редакційна етика університету

Умови публікації


Дотримання редакційної етики

Загальні питання:

рівноправність і єдиний підхід з усіх питань до всіх авторів і використовуваних мов;

інформування авторів про прийняті рішення за статтею і ознайомлення зі змістом отриманих рецензій;

надання авторам можливості внесення змін до статті;

контроль за дотриманням редакційної етики здійснюється редколегією збірника;

редколегія збірника вживає заходів для забезпечення високої якості статей, що публікуються;

редколегія збірника вживає всіх можливих заходів для виключення випадків плагіату або використання в статтях явно перекручених даних.

Публікації:

всі рукописи, що надходять до редакції, перевіряються на плагіат і коректність використаних даних;

статті, які раніше публікувалися в інших наукових виданнях, відхиляються від опублікування.

Етичні обов'язки авторів:

нести відповідальність за зміст статті;

цитувати публікації, які мали визначальний вплив на суть викладеної в статті роботи;

не допускати плагіат і передрук матеріалів раніше опублікованих статей у роботі, що представлена до публікації;

включення співавторами у статті тільки осіб, які внесли вагомий науковий внесок в представлену роботу і поділяють відповідальність за отримані результати;

забезпечити коректність і справжність всіх даних в статті.

Рецензування:

редакція вимагає від рецензентів об'єктивного судження по розглянутих ними статтях;

редакція організовує процес рецензування таким чином, щоб не допустити конфлікту інтересів рецензента щодо самої статті та її авторів.

Повноваження і обов'язки редакції:

редакція має право відхилити або прийняти рукопис на підставі отриманої рецензії;

редакція уникає ситуацій, в яких можливий конфлікт інтересів щодо розглянутих рукописів.